Общини

Община Земен се намира в югозападната част на Пернишка област. Отстои на 40 км от гр.Перник, на 70 км. от…
Златица е град в Западна България. Той се намира в Софийска област и е в близост до град Пирдоп. Градът…
В един свят, обграден от високите борове на планината, се кипри малкото златно градче – Златоград. Градът, чието име песента…
Община Иваново е разположена в Северна България. Общината заема площ около 490,75 кв. км. В структурата й се включват 13…
Общината е разположена в североизточната част на област Разград. С площта си от 402,244 km2 заема 3-то място сред 7-те…
Град Ихтиман се намира в Област София и е административен център на Община Ихтиман. Разположен е в Средна гора, в…
Община Кайнарджа е разположена в източната част на Дунавската хълмиста равнина. Територията й е 316 кв. км. Граничи с общините…
Община Калояново е обособена като самостоятелна административна единица през 1979 година.Разположена в северната част на Горнотракийската низина на площ 347…
Шинаси Мехмед СюлейманКмет на Община Кирково Дата и място на раждане:24.09.1972 г. - гр.Пловдив Образование:2001 г.-2003 г. - ВТУ, Финанси,Магистър1994…
1. Античност Кнежа е разположена в Северозападна България, на 30 км. Южно от р. Дунав, на 8– 14 км. източно…
Община Козлодуй е разположена в източната част на Северозападна България, в Дунавската низина, на 25 метра надморска височина и 285…
Община Копривщица е разположена в Същинска Средна гора и периферно в Софийска област в границите на Южна България.Общината граничи с…
Страница 7 от 12