Правни услуги

Адвокат Валентина Любомирова Кръстева е родена в гр.Пловдив. Завършила е Частната профилирана гимназия с чуждоезиково обучение „Стоянстрой“ . През 2012г.…
Адвокат Ждраков е завършил в Юридически факултет на Софиски университет Св. Климент Охридски през 1994 година. Член на Софийска Адвокатска…
{tab BG} Кантората на Адвокат Денислав Маринов ви предлага следните услуги: правни услуги - в сферата на Дружественото и Търговското…
Адвокатска кантора "Батаков & партньори" предоставя комплексно правно обслужване и процесуално представителство на български и чуждестранни граждани, физически и юридически…
Правна защита, съдействие и процесуално представителство по граждански дела( изпълнителни, облигационни, вещни, семейни, наследствени,търговски).
Лидия Чингарска практикува като адвокат в град Павликени и предлага висококвалифицирани правни услуги и юридически консултации. Лидия Чингарска притежава професионализъм…
Адвокат Мариета Генчева предлага професионални консултации и съдействие при разрешаване на спорове с монополни дружества. В България никой не е…
Адвокат Милена Латова предлага правни консултации и представителство пред съда за семейни, наследствени, трудови,търговски, вещни, облигационни и наказателни дела. Извършва…
Правни консултации и юридически услуги в сферата на гражданското право. Изготвяне на всякакви видове документи - договори, пълномощни, нотариални актове,…
Адвокат Нина Христова Гацова е юрист с дългогодишен стаж. Тя предоставя предоставя правна помощ, процесуално представителство, както и защита на…
Семейно и наследствено право развод по взаимно съгласие и по исков ред; уреждане на имуществените отношения между съпрузите, брачни договори,…
Адвокат РусиновМагистър по ПравоАдвокат от кариератаРешение на АС № 82/ 1992 г.Регистрационен номер: 1900031927 За повече подробности относно моята дейност,…
Страница 1 от 7