Общини

Община Съединение се намира в Тракийската низина, на север граничи с подножието на Средна гора. Средната надморска височина е 200…
Град Сърница е разположен между Велийшко-Виденишкия дял и Дъбраш в един от най-привлекателните райони на Западните Родопи. Този чаровен кът…
Има градове, които са отдавна известни, но трябва да бъдат преоткрити. Има красота, която е останала скрита за окото зад…
Тетевен е град в област Ловеч, Централна Северна България. Той е административен и стопански център на едноименната община Тетевен. Населението…
Община Трявна заема територия от 255 кв. км. Разположена е върху северните склонове на Средна Стара планина. Селищата в общината…
Община Тутракан се намира в североизточна България и е в област Силистра. Градът е разположен на 58 км. източно от…
Географско положение, граници, големина Общината е разположена в централната и северна част на Област Ловеч. С площта си от 523,103…
Разположена в Северозападна България, в Дунавската равнина, по поречието на р. Огоста. Община Хайредин включва шест села - Хайредин, Михайлово,…
Разположена в Северозападна България, в Дунавската равнина, по поречието на р. Огоста. Община Хайредин включва шест села - Хайредин, Михайлово,…
Географско положение: Общината е разположена в северозападната част на област Пловдив. С площта си от 549,55 km2 заема 3-то място…
Община Хитрино е разположена в североизточната част на Лудогорието и заема важно географско местоположение. Тя е еднакво отдалечена от р.…
Община Цар Калоян е разположена в Североизточна България, част от област Разград. Граничи с общините Разград, Ветово, Иваново и Попово.…
Страница 11 от 12