Общини

Черноочене е една от седемте общини в област Кърджали и винаги е заемала значимо място в социално-икономическия облик на Източните…
Община Чипровци се намира в западната част на област Монтана. Тя включва земите, намиращи се в подножието на Чипровската планина…
Разположена е в северозападната част на България, по северните и северозападните склонове на Стара планина, непосредствено до държавната граница с…
От дълбока древност земите на шуменския край се намират на исторически кръстопът. Много племена и народи минават оттук и оставят…
Далечното предание за идването на техните прадеди по тези места се пази в паметта и сърцата на местните хора. Преданията…
В Ивайловград заработи „Общинско горско предприятие Ивайловград”. Решението бе взето през декмеври 2015 г от Общинския съвет. Предприятието ще осъществява…
Разкриването на новото общинско предприятие „Социални дейности” е стъпка напред в решаването на проблема с безработицата в община Никола Козлево.…
ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ЧИСТОТА – ГР. МОНТАНА е специализирано звено на Община Монтана по смисъла на Закона за общинската собственост за…
РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ" е един от 24-те района на град София и съществува като административно звено в системата на Столична община…
Район „Младост“ е един от 24-те административни района на Столичната община. Той обхваща големия софийски жилищен комплекс „Младост“, квартал Горубляне…
Археологическите останки и тракийските надгробни могили в землището на старото село Подуяне показват, че селището с съществувало от праисторическо време.…
Историческите корени на днешните села и жители се губят в началото на новата ера, когато римският император Марк Улпий Троян…
Страница 12 от 12