БУРМЕКС-ЛБ ООД - Трудова медицина София

Оценете
(1 глас)

БУРМЕКС-ЛБ" ООД е регистрирано през 2003 г. в гр. София и от самото си създаване става член на Българската браншова камара по електронна промишленост и информатика /ББКЕПИ/, Българска стопанска камара /БСК/, Съюз на специалистите по качеството в България /ССК/, Българска търговско-промишлена палата /БТПП/ и Съюз за стопанска инициатива /ССИ/

 

Реализирайки идеята за създаване на специализирана фирма, работеща по проблемите на безопасността и здравето при работа, “БУРМЕКС-ЛБ” ООД стана съучредител на Националното сдружение за здравословни безопасни условия на труд.

 

“БУРМЕКС-ЛБ” ООД разработва и предлага пълен обем от задължителни дейности съгласно българското и европейско законодателство и Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

 

Към “БУРМЕКС– ЛБ” ООД са създадени:

 • Служба по трудова медицина /СТМ/, регистрирана в Министерство на здравеопазването с Удостоверение № 665 от 8.02.2005 г., и пререгистрирана по Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (обн. ДВ. бр.14/12.02 2008 г.) с Удостоверение № 080-2 от 20.10.2008 г.
 • Орган за контрол от вид “C”, акредитиран от ИА “БСА” със Сертификат рег. № 321 ОКС от 06.12.2010 г. с обхват на акредитация: микроклимат (работна среда), изкуствено осветление (работна и битова среда) и шум (работна, битова и околна среда).
 • Екип от специалисти за консултации и внедряване на системи за управление на опасностите при производство и продажба на храни НАССР.
 • Тясно сътрудничество на една и съща територия и общо управление с “МДО КОНСУЛТ” ООД, извършваща професионални консултации относно привеждане и организиране дейността на фирмите в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд и свързаните с него наредби и правилници, разработване на фирмена документация по здравословни и безопасни условия на труд, професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация по редица професии и специалности /лицензия №200912813 от 27.01.2010 г. на НАПОО/, обучение и издаване на удостоверения за квалификационна група по електробезопасност.

 

Службата по трудова медицина /СТМ/ към “БУРМЕКС-ЛБ” ООД е регистрирана в Министерство на здравеопазването с Удостоверение № 665 от 8.02.2005 г и пререгистрирана по Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (обн. ДВ. бр.14/12.02 2008 г.) с Удостоверение № 080-2 от 20.10.2008 г.

 

СТМ развива своята дейност в целия обхват, регламентиран от Наредба № 3 от 25.01.2008 год. за службите по трудова медицина, издадена от Министъра на здравеопазването и сътрудничи на работодателите при изпълнение на едно от основните им задължения - осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите чрез оптимизиране факторите на работната среда и намаляване риска на работните места. Положителният резултат от този сложен процес допринася както за подобряване условията на труд, така и за повишаване ефективността на работа във всяка фирма.

 

СТМ извършва:

 • Изследване и оценка на професионалния риск и разработване на мерки за намаляване и отстраняване на риска за здравето и безопасността при работа.
 • Организиране и провеждане на специализирани периодични профилактични прегледи на работещите в задължителния минимум в зависимост от вредните фактори на труда.
 • Наблюдение анализ и оценка на здравословното състояние на работещите.
 • Обучение, информация и консултации по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа и долекарска помощ.
 • Консултации на фирмите по всички въпроси, свързани с нормативната уредба по здравословни и безопасни условия на труд, хигиената на труда, техническата безопасност и усъвършенстване на фирмената документация.

За контакти:

 • Телефон: 0888467553 / 028326065 / 0887098062
 • E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • Град: София
 • Адрес: ул. "Цар Симеон" № 89, етаж 3
 • Карта: