Автошкола Златно кормило ООД - Автошкола град Варна

Оценете
(61 гласа)
атошкола във Варна атошкола във Варна

АВТОШКОЛА ЗЛАТНО КОРМИЛО е член на Съюза на преподавателите по авто - мото подготовка /СПАМП – член на Европейския съюз на автоинструкторите/.
Фирмата е създадена на 15.02.2007 г. чрез сливането на няколко фирми с дългогодишен професионален опит, обучаващи водачи на МПС.

АВТОШКОЛА ЗЛАТНО КОРМИЛО е член на Съюза на преподавателите по авто -
мото подготовка /СПАМП – член на Европейския съюз на автоинструкторите/.
Фирмата е създадена на 15.02.2007 г. чрез сливането на няколко фирми с
дългогодишен професионален опит, обучаващи водачи на МПС.
Окрупняването на дейността се наложи във връзка с новите изисквания на ЕС за
по-добро качество на обучението на водачи.

Постигнатата успеваемост на преподавателите към момента е: теория –
издържали над 90% и практика – издържали над 70%.
Провежда курсове по наредба 41 за карта за професионална компетентност
на водачи категории С, С+Е, D

АВТОШКОЛА ЗЛАТНО КОРМИЛО предлага:
- Индивидуално или групово обучение по теория и / или практика в удобно за
курсиста време
- Право на избор на преподавател и автомобил
- Възможност за разсрочено плащане
- Възможност за курс с банков кредит
ЗЛАТНО КОРМИЛО ООД е редовен и коректен данъкоплатец. Фирмата е
регистрирана по ДДС.
Категория А
- Учебни часове - 20 ч. практика
- Превозно средство - Мотоциклет Ямаха УБР - 125
- Изисквания към курсиста - навършени 17 г. и 9 мес.; да притежава кат. В;
минимум основно образование
- Теоретичен курс - Ако кандидатът няма кат. В се провежда и теоретичен курс 40
ч.

Категория B
- Учебни часове - 31 ч. практика
- Превозно средство - По избор
- Изисквания към курсиста - Навършени 17 г. и 9 мес.; Минимум основно
образование
- Теоретичен курс - 40 ч. теория
Категория B + E

- Учебни часове - 12 кормилни часа
- Превозно средство - По избор
- Изисквания към курсиста - Навършени 17 г. и 9 мес.; Минимум основно
образование
Категория C
Учебни часове - 20 ч. практика
Превозно средство - Ивеко 180 Е27
Изисквания към курсиста - Навършени 18 г.; да притежава кат. В; Удостоверение
за психологическа годност
Теоретичен курс - 14 ч. теория

Категория C+E
- Учебни часове - 16 ч. Практика
- Превозно средство - Ивеко 180 Е27 с товарно ремарке
- Изисквания към курсиста - да притежава кат. С минимум от 1 година;
навършени 21 г.; справка от КАТ; минимум основно образование
- Теоретичен курс - 4 ч. Теория
Категория M
- Учебни часове - Часове по практика - по желание
- Превозно средство - Мотоциклет Ямаха
- Изисквания към курсиста - Навършени 15 г. и 11 мес.; Основно образование
- Теоретичен курс - 40 ч. теория

За контакти: