БАЛАНС – М ЕООД

Оценете
(33 гласа)

„Баланс-М“ ЕООД е одиторска и счетоводна компания, намираща се в град София.

Услуги: 1. Професионално изпълнение на одиторски услуги при спазване на приложимото законодателство и Международните одиторски стандарти, в т.ч.:

 - Независим финансов одит на финансови отчети, съставени съгласно МСФО и/или НСФОМСП

 - Одит на финансови отчети на Бенефициенти по предоставена безвъзмездна финансова помощ от различни донори, в т.ч. от различните програми на Европейския   съюз

 - Преглед на финансови отчети.

2. Сигурни счетоводни услуги при спазване на приложимото счетоводно законодателство, в т.ч.:

 - Организиране и извършване на счетоводно отчитане

 - Съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети

 - Отчитане възнагражденията на персонала

 - Съставяне и представяне на документи съгласно действащото данъчно и осигурително законодателство

3. Качествено бизнес консултиране и изпълнение на ангажименти свързани с:

 - Данъчни консултации

 - Корпоративни финанси и съдействие при бизнес операции

 - Дю дилиджънс

 - Финансови експертизи и анализи

 - Изпълнение на задачи в областта на вътрешния одит и вътрешния контрол

 - Ангажименти на проверител при преобразуване съгласно Търговския закон

 4. Бизнес оценяване от сертифицирани оценители, членове на КНОБ.

 5. Научно издържано и практически насочено обучение по прилагане на счетоводните стандарти МСФО и/или НСФОМСП, както и по отделни отчетни обекти или дейности.

6.Човешки ресурси

 - Изготвяне на обяви за наемане на персонал и разпространението им в съвременните сфери на комуникация

 - Подготовка и съставяне на материали за проверка на знанията на кандидати за работа в областта на одита, счетоводството, финансите и приложимото търговско, данъчно и осигурително законодателство

 - Провеждане на интервюта и предварителна селекция на кандидати (топ 5) В „Баланс-М“ ЕООД са заети висококвалифицирани специалисти притежаващи богат, пълноценен и доказан в практиката опит в сферата си на дейност.

За контакти:

  • Телефон: 029875522
  • E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  • Град: София
  • Адрес: пл. Райко Даскалов 1, вх. Б, ет. 2, ап. 18
  • Карта: