ОБЩИНА АВРЕН - Информация

Оценете
(0 гласа)

Община Аврен се намира в централната част на Варненскаобласт и заема площ от 380 кв.км. Създадена е с Указ № 2932 от 27.09.1983г. наМС на РБ. В състава на общината влизат 17 населени места и курортен комплекс„Камчия”, с обща площ от 1 500 дка. На север община Аврен граничи собщините Варна, Белослав и Девня, на запад с община Провадия, а на юг с общинаДолни Чифлик. Източната граница на община Аврен се определя от 20 километроватабрегова ивица на Черно море. Територията на общината е с подчертано равниненрелеф, с надморска височина от 0 до 380 метра и общ наклон към юг, формиран отдолините на реките „Камчия” и „Провадийска”, и Авренското плато, което е снай-висока надморска височина в област Варна. Като цяло климатът имаумерено-континентален характер с микроклиматични разновидности, провокиран отвлиянието на релефа, и на Черноморския басейн.

Училища:

 1. СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ  СВЕТИ  КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

Адрес за кореспонденция:

9125 с. Синдел

община Аврен, област Варна

Директор:Стела Василева Христова

Телефон/факс:  05100-2222

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

                                                                                                                                                                                                                                                       

 1. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  “ХРИСТО БОТЕВ” С. АВРЕН

Адрес за кореспонденция:

ул. „Йордан Ноев” № 32

община Аврен, област Варна

9135 с. Аврен

Директор:Гинка Ангелова Колева

Телефон/факс: 05106- 2240

E-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 
       

 

 1. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ  КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” С. ДЪБРАВИНО

Адрес за кореспонденция:

ул. „Св. Климент Охридски” № 12

община Аврен, област Варна

9126 с. Дъбравино

Директор:Емилия Симеонова Иванова 

Телефон/факс:05101- 2337

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 1. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  “Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” С. ПРИСЕЛЦИ

Адрес за кореспонденция:

9131 с. Приселци

община Аврен, област Варна      

Директор:Катя Петрова Костова

Телефон/факс: 05105-2070

E-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 1. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВ.СВ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” С. ТРЪСТИКОВО

Адрес за кореспонденция:

9134 с. Тръстиково,

община Аврен, област Варна

Директор:Николай Райчев Савов

Телефон/факс:  05100-2113

E-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 1. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  “Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” С. ЦАРЕВЦИ

Адрес за кореспонденция:

9129 с. Царевци,

община Аврен, област Варна      

Директор:Ирина Георгиева Рангелова

Телефон/факс: 05100 -2215

E-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Здравеопазване:

На територията на община Аврен функционират  6 индивидуални лекарски практики, които обхващат всички населени места. Личните лекари, обслужващи населението на община Аврен имат сключени договори за неотложна медицинска помощ както следва:

 

 1. Д-р Светлана Славова - “МЦ І – Белослав” ЕООД
 2. Д-р Светла Василева -“МЦ І – Белослав” ЕООД
 3. Д-р Руслана Дишева - “МЦ І – Белослав” ЕООД
 4. Д-р Георги Караджов - “МЦ І – Белослав” ЕООД
 5. Д-р Радостин Тенев – ДКЦ „Св.Иван Рилски” – Аспарухово – Варна” ЕООД
 6. Д-р  Йорданка Цолова – МБАЛ “Света Анна – Варна” АД

 

На територията на общината функционират общо осем кабинети за дентална медицинска помощ, в населените места Аврен, Бенковски, Приселци, Близнаци, Дъбравино, Синдел, Тръстиково и Царевци. Денталното обслужване на учениците и децата се осъществява от съответните кабинети по населени места и от Дентален център – Варна.

  Училищното здравеопазване се обслужва от 4 медицински лица, които по график обслужват училищата и детските градини в общината, чрез общинско финансиране.  

За контакти:

 • Телефон: 051062226 / 051062396 / 051067777
 • Град: с.Аврен
 • Адрес: ул."Тодор Ноев" № 8
 • E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • Карта: