СДРУЖЕНИЕ ФУТБОЛЕН КЛУБ ЮНАК С. ИВАЙЛО

Оценете
(59 гласа)

Развитие на футбола и футболната култура в България.Увеличаване на броя занимаващи се с футбол- професионално и любителски.Да обединява усилията на желаещите да се занимават с футбол за постигане на високо състезателно майсторство и спортна култура. Да спомага за популяризиране на футбола и превръщането му в средство за физическо и духовно израстване на занимаващите се с футбол, да координира и подпомага развитието, практикуването и администрирането му , както и да представя членовете си пред държавни органи и обществени организации в страната и чужбина.

Да възпитава в младите хора, любов, познание към футбола, а също и към физическата култура, хигиена и опазване на здравето.

Да сближава хора с различни професии, , интереси, възраст и социална ориентация, да спомага бягството от градския стрес и вредните / за живота, здравето и духовността/ предизвикателства на модерната цивилизация.Да спомага сближаването на граждани на България и тези от други страни, да реализира културен и спортен обмен, да спомага по - лесното интегриране в общия европейски дом, като поддържа връзки с клубове и организации от чужбина, развиващи сродни по същността си дейности и имащи сродни цели.Да издига авторитета на футбола и този на сдружението в областта, в страната и чужбина, да популяризира успехите му, да стимулира възможно най - добрите инициативи и резултати в общината и страната с цел да се издигне по - високо авторитета и интереса към футбола.Да възпитава у хората от всички възрасти висока култура и да се бори срещу всички прояви на хулиганство и лошо възпитание, които се наблюдават по време на спортни прояви.Да създава условия за повишаване на професионализма у футболисти и треньори, чрез работа със собствени футболисти, възпитание на деца, младежи и юноши, привличане на достойни за сдружението други футболисти и треньори от други футболни клубове от страната и чужбина. Да работи за превръщането и утвърждаването си като авторитет и достоен пример от международна величина. Да работи и създава условия за отстраняване на всякакви негативни влияния, петнещи футбола, спорта и футболния клуб. Да спомага развитието и авторитета на футбола в България, БФС и всички останали асоциации, съюзи или организации, които имат сходни цели и средства за постигането им с тези на сдружението.

 


Средства

 

Организира учебна и тренировъчна дейност дейност в различни степани за усъвършенстване на знанията, уменията и квалификацията на своите членове.Популяризира футбола сред обществеността, като предоставя на медиите информация относно футболни прояви, организирани от клуба и неговото участие във футболни състезания. Създава, обучава и поддържа свои футболни отбори, които представят клуба в състезания в страната и чужбина. Изгражда собствени фондове с помощта на спонсори, дарители, държавни субсидии и др. Организира школи и курсове за тренировъчна и спортно - състезателна дейност по футбол. Организира школи и курсове за тренировъчна и спортно - състезателна дейност по футбол; организира школи и курсове за тренировъчна и спортно - състезателна дейност по футбол. Организира и администрира спортни състезания по футбол. Изгражда и стопанисва спортни обекти и съоръжения.Извършва подготовка на състезатели по футбол; Регистрира и прекратява състезателните права на спортистите, членове на сдружението; Извършва трансфери на спортисти; Притежава правата за реклама, телевизионно и радиоразпространение на спортни състезания, организирани от или с участие на сдружението; Може да оказва спортни услуги и да извършва допълнителна стопанска дейност, която е свързана с предмета на основната дейност на сдружението.

 


Предмет на дейност

 

Осъществяване на дейност, изразяваща се в развитието и популяризирането на физическата култура на лицата, чрез практикуване на футбол.

business-register.bg810.jpg business-register.bg811.jpg business-register.bg812.jpg business-register.bg813.jpg business-register.bg814.jpg business-register.bg815.jpg business-register.bg816.jpg

За контакти: