Мувио Лоджистикс ЕООД - Транспорт и логистика

Оценете
(72 гласа)

„Мувио Лоджистикс“ ЕООД е основано под името „Бултранспорт Лоджистик енд Сървисиз” ЕООД (БЛС) през 2002 и е част от холдинга „ВМ Финанс Груп” АД. Седалището на фирмата е в гр. София, България. Компанията управлява логистични центрове в градовете София, Пловдив, Варна и Бургас.

“Мувио Лоджистикс” ЕООД консултира партньорите си в изготвяне на анализи за ефективността на логистичната им дейност, като активно предлага решения за подобряване веригата на доставките. Стремим се винаги да подсигуряваме партньорите си с логистични решения, в подкрепа на бизнеса им, при оптимално качество на предоставяните от нас услуги.

 

ЛОГИСТИКА

В “Мувио Лоджистикс” ЕООД предоставяме широка гама от логистични услуги по съхранение, обработка и доставка на множество български и международни компании – производители и вносители на бързооборотни стоки. Работата с нас осигурява на партньорите ни национално покритие със срок до 24 часа от получаване на заявката до извършване на доставката до клиент.

Съвместно с партньорите си извършваме цялостна оценка на веригата на доставки като разглеждаме всички възможни опции за оптимизиране на стоковите им наличности и намаляване разходите за логистика. Това е основна цел на дейността ни, при високо качество на всички предоставяни логистични услуги. Като гаранция за договореното качество предлагаме подписването на детайлно споразумение за нивото на обслужване (SLA).

 

СКЛАДОВА ЛОГИСТИКА

В Мувио Лоджистикс ЕООД разполагаме със складови бази, позиционирани в ключови за България градове като София, Пловдив, Варна и Бургас. В град Варна се намират лицензираните Митнически и Данъчен склад за обработка на акцизни стоки. Във всички складове извършваме операции по получаване на стока – товаро-разтоварни дейности при приемане на товарни автомобили, както и обработка на контейнерни доставки, получавани по море и складирането им в складовете в гр. Варна. Освен изпълнението на всички основни складови процеси -получаване на стоката, нейното складиране, подготовката и комисионирането на поръчки- в Мувио Лоджистикс извършваме за нашите партньори и следните други дейности:

  • ОЦЕНКА НА ВЕРИГАТА ЗА ДОСТАВКИ
  • ОПТИМИЗИРАНЕ НА СТОКОВИТЕ НАЛИЧНОСТИ
  • ВНЕДРЕНА МОДЕРНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАДОВИТЕ НАЛИЧНОСТИ, С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА СТОКАТА ПО ПАРТИДИ И СРОКОВЕ НА ГОДНОСТ – WMS
  • ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН НА ДАННИ С КЛИЕНТИТЕ (EDI)
  • ПОСТОЯНЕН ВИДЕОКОНТРОЛ НА СТОКАТА В СКЛАДОВЕТЕ

 

ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ

Мувио Лоджистикс ЕООД предлага транспортни и спедиторски услуги за клиентите си в цялата страна. Доставките са 24-часови за областните центрове (София, Пловдив, Варна и Бургас) и 48-часови за останалата част от страната. Извършваме седмични доставки до всички търговски вериги в страната, като това включва и посещения на специализираните вериги магазини за козметика, вериги от „Петролен канал“, както вериги – „Киоски“. Осигуряваме пълна прозрачност при доставките, които могат да бъдат следени в реално време чрез GPS системата ни.

 

ДОКУМЕНТАЛНА ОБРАБОТКА

Мувио Лоджистикс ЕООД предлага услуги по информационна и документална обработка на клиентите си. Тези услуги включват:

  • ПРИЕМАНЕ НА ПОРЪЧКИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО МОБИЛНИ ТЕРМИНАЛИ;
  • ИЗДАВАНЕ НА СКЛАДОВИ ДОКУМЕНТИ, МОДИФИЦИРАНЕ НА ФОРМИТЕ СПРЯМО КОНКРЕТНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ;
  • ФАКТУРИРАНЕ ОТ ИМЕТО НА КЛИЕНТ;
  • ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН НА ДАННИ С КЛИЕНТИТЕ НИ (EDI);
  • ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВРЪЗКА СЪС СОФТУЕРА НА КЛИЕНТ.

 

За контакти: