Евро билд трейдинг ЕООД - Строителна фирма град Бургас

Оценете
(1 глас)

Макар и млада, "Евробилд" ООД успя да се наложи като една от големите строителни компании в България.

Основната дейност на дружеството е съсредоточена върху:

 • Промишлено сртоителство.
 • Инфраструктурни обекти, свързани с изграждане и поддържане на канализационни и водопроводни мрежи, пътни настилки и други. Благоустрояване.
 • Изграждане на хотелски комплеки и прилежащата им инфраструктура.
 • Изграждане на търговски, административни и жилищни сгради и прилежащата им инфраструктура.
 • Изграждане на спортни площадки.
 • Гаранционна поддръжка на изпълнените обекти.
 • Производство на бетонови разтвори и бетонови изделия.
 • Производство на арматурни заготовки.
 • Производство на метални конструкции и изделия.
 • Услуги със строителна механизация.
 • Превоз на товари, в т.ч. на извънгабаритен товар.
 • Превоз на пътници.

От м. януари, 2008 г. "Евробилд" ООД е член на Камарата на строителите в България и е вписана в Централния Професионален Регистър на Строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

 • Строежи от първа до пета категория от Първа група – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения.
 • Строежи от първа до четвърта категория от Втора група – строежи от транспортната инфраструктура.
 • Строежи от втора до пета категория от Трета група – строежи от енергийната инфраструктура.
 • Строежи от първа до пета категория от Четвърта група – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническо строителство и опазването на околната среда
 • Строежи от Пета група – отделни видове строителни и монтажни работи съгласно Националната класификация на икономическите дейности (КИД-2008).

Признание за стабилното развитие и високи постижения е присъдената по случай професионалния празник – Деня на строителя 26.10.2010 г. - Сребърна награда в класацията "Топ 50+" на Камарата на строителите в България за постигнати резултати в изпълнението на строежи от енергийната инфраструктура през 2009 г.

"Евробилд" ООД е със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, п.к. 8000, ж.к. "Братя Миладинови", ул. "Стара планина" №1, ет.7.

Дружеството разполага с висококвалифициран персонал ръководни, административни и изпълнителски кадри, като за успешното изпълнение на даден проект се сформират екипи, в които влизат специалисти в различни направления.

Компанията притежава Производствено-техническа база в с. Равадиново, общ. Созопол.  Базата е оборудвана с две бетонови стопанства, произведени от Stetter GmbH. Всички класове бетонови разтвори се произвеждат при условията на внедрена и одобрена Система за производствен контрол, в съответствие с БДС EN 206-1:2002/NA:2008 и Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. Произвеждат се още и бетонови изделия – плочки и бордюри.

Изграден е Цех за метални конструкции и изделия и Арматурен двор, които изработват широка гама метални конструкции и изделия и арматурни заготовки.

Дружеството разполага с голямо разнообразие от транспортна и строителна механизация, произведена от лидерите в бранша Mercedes Benz, DAF, GoldHofer, Muller-Mitteltal, Schmitz, Meiller, Langendorf, Caterpillar, Case, Komatsu. Като се започне от микробуси, автобуси премине се през бордови камиони, самосвали, влекачи, дъмпери, ремаркета, полуремаркета, платформи за извънгабаритен товар, специализирани автомобили - бетоновози, автобетонпомпи, стигне се до багери, булдозери, спомагателно оборудване (хидравлични чукове, ножици и др.) и накрая трошачна инсталация за рециклиране на строителни отпадъци. За поддръжката и ремонта на наличната механизация е изграден стационарен сервиз.

Всички дейности на организацията се осъществяват по международно утвърдени стандарти, като от 2008 г. дружеството има разработена, внедрена и сертифицирана Интегрирана Система за Управление (ИСУ) съгласно международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 с обхват „Промишлено и гражданско строителство. Производство на бетон”, одобрена от Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA). През 2013 г. "Евробилд" ООД разшири обхвата на своята ИСУ, получавайки сертификати за одобрение съгласно стандартите за управление на информационната сигурност ISO/IEC 27001:2005 (с пресертификация през 2015 г. съгласно ISO/IEC 27001:2013) и за управление на енергията ISO 50001:2011. Към настоящия момент обхватът на приложение на всички сертификати от ИСУ включва: "Промишлено и гражданско строителство. Изграждане, доизграждане и реконструкция на канализационни и водопроводни мрежи. Изграждане на пречиствателни станции и съоръжения за битови и промишлени отпадъчни води. Производство на бетон."

Дружеството доставя и влага в строителството и в производството на бетон висококачествени материали, оборудване, аксесоари и консумативи от реномирани производители. Използва съвременни технологични и комплексни решения и осъществява интеграция между отделните нива на производствения процес.

"Евробилд" ООД е сред българските строителни фирми, които успешно покриват всички изисквания за изпълнението на промишлено, обществено, жилищно и инфрастурктурно строителство. За своите четиринадесет години компанията е изпълнила доста значими обекти,  част от които са:

 • Реконструкция на съществуващи сгради и конструкции в АЕЦ "Белене", гр. Белене;
 • Изграждане на пречиствателни съоръжения с производителност от 200м3 и 400м3 на денонощие на територията на АЕЦ "Белене", гр. Белене;
 • Хранилище за сухо съхраняване на отработено ядрено гориво АЕЦ "Козлодуй", гр. Козлодуй;
 • Валцовъчен цех към "Стомана Индъстри" АД, гр. Перник;
 • Хотелски комплекси "Marina Royal Palace" и "Marina Beach Hotel" на територията на в.с. "Дюни" и изграждане на прилежащата им инфраструктура;
 • Хотелски комплекс "Хермес", гр. Царево;
 • Жилищен комплекс "Престиж Сити", гр. Приморско;
 • Търговски център „ Park Mall Stara Zagora”, гр. Стара Загора;
 • Жилищна сграда "М+5", кв. 52, ул. "Л. Каравелов", гр. Димитровград;
 • Циркулираща охлаждаща водна помпена станция на територията на ТЕЦ "ЕЙ И ЕС Гълъбово", гр. Гълъбово;
 • Доизграждане на канализационната и частична реконструкция на водопроводна мрежа в гр. Средец;
 • Нов резервоар 20 000 куб.м. в парк ОЗС, производство ТСНП на територията на "Лукойл Хефтохим Бургас" АД, землище на гр. Камено, обл. Бургас;
 • Реконструкция и доизграждане на паркова зона около речно корито на р.Тополница в ЦГЧ, гр. Копривщица;
 • Разширение на съществуващ фуражен цех с модул за производство на сурово пресовани растителни масла, с. Българско Сливово, общ. Свищов;
 • Фуражна кухня, силози, складове за меки продукти, склад готова продукция, администрация, изгребна яма и ПП резервоар, с. Яна, Софийска област;
 • Строителство на ВиК мрежа и КПС в землището на гр. Черноморец, общ. Созопол;
 • Аквапарк на територията на в.с. "Дюни", общ. Созопол;
 • КПС "Равадиново" и напорен тръбопровод, с. Равадиново, общ. Созопол;
 • Участък от път Созопол-Царево, Път II-99 „Вариант Алепу”;
 • Водоем V=3080м3, гр. Черноморец, общ. Созопол;
 • Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Равадиново, общ. Созопол;
 • Изграждане на водопроводна и канализационна мрежа, с. Крушевец и др.

"Евробилд" ООД твърдо вярва, че е постигнала своя успех благодарение на висококвалифицирания си и с дългогодишен опит персонал, екипния принцип на работа и влагането на финансови ресурси във високотехнологично оборудване.   

 

За контакти: