Прогресив Консулт ООД - счетоводни и правни услуги град София

Оценете
(36 гласа)

"ПРОГРЕСИВ КОНСУЛТ" ООД помага на своите партньори, като предоставя всякакви услуги, свързани с Управлението на човешките ресурси, администриране на трудови и осигурителни отношения и всички услуги, свързани с трудовите и осигурителни отношения на работници и служители. 

За вас можем да предложим следните услуги: 

Възнаграждения, осигуровки, данъци – Изчисляване на трудовите възнаграждения и осигурителни вноски; Изчисляване на основна работна заплата, доплащания и обезщетения по КТ, бонуси и удръжки на персонала; Съставяне на авансова и/или месечна ведомост за заплати и документите за възнагражденията и други;

Справки – изготвяне на периодични справки за нуждите на миниджмънта за нуждите на счетоводството периодичните справки към НСИ, справка за труда към Годишния финансов отчет на предприятието справки при извършването на ревизии и и други текущи и специфични справки;

Трудови договори, досиета на служители – създаване и поддръжка на трудови досиета на служителите; Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за отпуски и за прекратяване на трудовите правоотношения и тяхното своевременно представяне в НАП;    

Допълнителни услуги – изготвяне на документи за пенсиониране – УП-1, УП-2 и УП-3 Изготвяне на документи за инспекция по труда Регистрация по закона за защита на личните данни Допълнително доброволно и задължително осигуряване и промяна на пенсионен фонд;

Консултации – нашите експерти са на разположение за консултации по всички трудови и осигурителни въпроси;

Управление на човешките peсурси – все по-силната конкуренция за ограничените трудови ресурси създава необходимостта от професионална помощ при управлението на персонала, каквато можете да получите в "Прогресив консулт" ООД;

                                     Доверете ни се и спечелете! 

    В специализираната литература има различни дефиниции за понятието “мотивация”. Според най-простото определение „Мотивацията е това, което кара хората да се държат по точно определен начин. 

      "Мотивация" произлиза от латинското “moveo” – “движа”, повод да се предприеме или извърши нещо. Под мотивация се разбират тези психологически процеси, които причиняват възникването, насочването и трайното възпроизвеждане на доброволни целенасочени действия. Когато познаваме механизмите на действие на мотивацията, можем да разберем защо хората действат по определен начин и да предприемем действия, чрез които персонала в една организация да бъде по-ефективен и ангажиран в трудовия процес.  

  Социалното осигуряване – представлява система от държавни мерки, които предоставят на     работещите определен кръг от социални услуги. Тези услуги се ползват най-често, когато          едно лице по някаква причина не може вече да осъществява трудова дейност – тогава        получава подкрепа във вид на обезщетения за временна нетрудоспособност, обезщетения за безработица, пенсии и др. 

Ние можем да ви консултираме как социалното осигуряване да работи за вас

   Заплата – това е цената, която получавате за положения труд.  Работодателят има задължение освен да заплати цената натруда, да изчисли размера на осигурителните вноски и данъците, които са за сметка на работника и тези за сметка на работодателя, след което ги внася в държавния бюджет. Това задължение на работодателя – да изчислява, удържа и внася осигурителните вноски на работника – се нарича финансов автоматизъм.

 В нашата работа ние търсим баланса между интересите на работодателя, работника и законите! Ако искате да намерите най-добрия баланс за Вашата дейност в отчитането и заплащането на труда, управлението на персонала, счетоводното отчитане и оптимизиране на данъчната и осигурителна тежест – вероятно ние сме подходящите за Вас партньори!

  Нашата мисия е да обслужваме дейността на организации, които очакват висок професионализъм, безрисково счетоводство, юридическа помощ в дейността и ескпертност в управлението на възнагражденията и на персонала. Ние гарантираме, че спазването на закона винаги ще работи във ваша полза!

  Във всяка организация хората са най-важният ресурс – те носят най-високата принадена стойност на бизнеса. Ние разбираме тези потребности и работейки с HR мениджърите, успешно създаваме ефективни системи за възнаграждение на труда,  както и програми за ефекткивно намиране и задържане на качествени кадри.

Предлагаме на работодателите оптимални варианти за трудови и осигурителни отношения между тях и служителите така, че да бъде защитен корпоративния интерес, а работниците и служителите да получат сигурност на своето работно място. 

Знаем,  че в нашата работа доверието е изключително важно. Както и че гъвкавите решения и промяната дават големи възможности за просперитет и успех. Заедно ще работим за развитието на Вашия бинзес и ще помагаме с експертната си помощ и знанията си във финансовата и правна сфера. 

 

 
 

За контакти:

  • Телефон: 02 / 967 64 66 ; 0893 41 97 97 ; 0896 03 62 85
  • E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  • Град: София
  • Адрес: бул. Александър Стамболийски №90, ет. 1
  • Карта: