Община Ружинци

Оценете
(1 глас)

Община Ружинци се намира в Северозападната част на България. На северозапад граничи с община Димово, на изток и на юг - с община Брусарци (област Монтана), на югозапад и запад - с общините Чупрене и Белоградчик.
Територията на община Ружинци обхваща площ от 232 кв.км., което представлява 0.214% от територията на страната.
Административен център е разположен в село Ружинци, който се намира на 54 км от областния град Видин. В административно- териториалните граници на общината са включени 10 населени места - селата Бело поле, Гюргич, Динково, Дражинци, Дреновец, Плешивец, Роглец, Ружинци, Тополовец и Черно поле.

 

Релеф
Релефът на общината е равнинен, хълмист и ниско планински. Територията ѝ условно попада в две физикогеографски области на България – Западната Дунавска равнина и Западния Предбалкан.
Над 80% от територията на общината се заема от широката и плоска долина на река Лом (десен приток на Дунав) и нейните притоци. В най-северната част на общината, северно от Добридолския манастир се намира и най-ниската ѝ точка – 70 m н.в.
Останалите около 20% от територията на община Ружинци, южно от общинския център се заемат от северните склонове на Широка планина, част от Западния Предбалкан. Тук се намира и най-високата точка на общината Пешин връх (937 m), издигащ се южно от село Гюргич. Средната надморска височина е 255,1 м.

Води
По цялото протежение на общината от югозапад на североизток със своето средно течение (около 26 km) протича река Лом. Долината ѝ е широка и плоска, заето от обработваеми земи. В най-южната част, в землището на село Гюргич преминава най-горното течение на река Нечинска бара (десен приток на Лом). За водния баланс на общината съществено значение имат и няколкото язовира, по-големи от които са: „Дреновец“ (на запад от с. Дреновец), „Дражинци“ (югоизточно от с. Дражинци), „Киселево“ (североизточно от с. Черно поле), „Гюргич“ (югозападно от село Гюргич) и други по-малки, водите на които се използват основно за напояване.

Климат
Климатът е умереноконтинентален. Средногодишната температура е 10,5°С, средногодишните валежи – 560 l/m3.

Почви
Преобладаващите почвени видове са сивите горски и светлосивите псевдоподзолисти горски почви.
Общата площ на земеделската земя в общината е 182 909 дка, от които обработваемата земя е 144 607 дка, водните площи – 4 339 дка, горските територии – 38 676 дка, урбанизираната територия – 5 274 дка.

 

Учебните заведения на територията на общината са следните:
УЧИЛИЩА
СОУ "Н. Й. Вапцаров" с. Ружинци
3930, с. Ружинци, ул."Горан Ценов" №2
тел. 09324/ 22 93;
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

СОУ "Н. Й. Вапцаров" с. Дреновец
3920, с. Дреновец ул. "Георги Димитров" 130
тел. 09369/ 81 23;
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ОУ "Св. св. Кирил и Методий" с. Бело поле
3961, с. Бело поле, ул."Витко Иванов" №10
тел. 09325/ 22 17;
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ДЕТСКИ ГРАДИНИ
ОДЗ “Изгрев” – с. Ружинци
3930, с. Ружинци, ул. “Боян Статев” №2
тел. 09324/ 23 98;

ЦДГ “Палавници” - с. Дреновец,
3920, с. Дреновец, ул. “Спортист” 2Б
тел. 0884/ 794 951;

ЦДГ “Детелина” - с. Черно поле
3922, с. Черно поле, ул. “Георги Димитров”
тел. 0884/ 704 937;

ЦДГ “Щурче” - с. Бело поле
3961, с. Бело поле
тел. 0884/ 704 936;

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РУЖИНЦИ
Адрес: 3930 с. Ружинци, обл. Видин,
ул. „Георги Димитров” №31
тел. 09324/22 83;
факс 09324/26 04;
e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кмет
тел. 09324/ 22 83;

Зам. кмет
тел. 09324/ 22 83;

 

Кмет на община Ружинци АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ.

За контакти:

  • Телефон: 09324 / 22 83
  • E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  • Град: с. Ружинци
  • Адрес: ул. „Георги Димитров” № 31
  • Карта: