ФАКУЛТЕТ И КОЛЕЖ - СЛИВЕН КЪМ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ

Оценете
(27 гласа)

За нас

 

Създаването на Инженерно - Педагогическия Факултет е подготвяно още от 1983 година, когато с министерски постановления (ПМС 8/22.05.83 година, ДВ30/83, ПМСIPF 27/22.06.83 година, ДВ61/83) се формира мрежата на ВУЗ в страната. 

Създава се ново звено с база в град Сливен, замислено като  Институт за повишаване квалификацията на инженерно-педагогическите кадри и за специализираща подготовка на студентите по професионална подготовка, с права на факултет.

 

През 1986 година с ново Министерско постановление (ПМС 12/27.03.86 година, ДВ30/86) се правят изменения и допълнения на предходните постановления,  с което се създава ново професионално направление 33 (Инженерно-педагогическо направление, включващо специалностите  Електротехника, Електроника и автоматика, Машиностроене, Транспорт и енергетика) и името Институт за повишаване квалификацията на инженерно-педагогическите кадри се заменя с Център за подготовка и повишаване квалификацията на инженерно-педагогически кадри (ЦППКИПК), считано от 01.09.1986 година. 

Като звено на ВМЕИ-София, формирането и структурирането на Центъра става с активното участие на Ректора и ректорското ръководство. За ръководител на ЦППКИПК е назначен проф. Маслинков. 

Местните държавни органи също участват активно в изграждането - предоставена е сградата на строящо се основно училище за ползване от Центъра. 

Заедно с това се извършват корекции на строителните планове, за да се приведе сградата в съответствие с целта на ползването.

В началото първият випуск провежда занятия в лабораториите, кабинетите и семинарните зали на Института за подготовка на учители по практика - Сливен (ИУП), тъй като сградата на новия център е още в незавършен вид. 

По тази причина и лабораторните упражнения по химия се провеждат в Текстилен техникум - Сливен, а тези по физика - в импровизирана лаборатория. 

В учебния процес участват много хонорувани преподаватели от сливенските средни училища, поканени са преподаватели от ВМЕИ-София и от други ВУЗ-ове. 

В началото на 1987 година, след проведени конкурси във ВМЕИ-София, в ЦППКИПК започват работа и първите асистенти:
 
гл.ас. Маргарита Кюркчиева
ас. Юрий Панайотов 
ас. Станимир Карапетков
ас. Петьо Келеведжиев
ас. Наталья Димитрова
ас. Надя Илиева
ас. Юрий Балев
ас. Юрий Клисаров

Първите щатни хабилитирани преподаватели, започнали през 1987 година, са:
доц. Васил Попов
доц. Веселин Янков
доц. Йордан Чобанов 
доц. Петър Костов
доц. Цанко Узунов
доц. Емил Рац
доц. Йордан Жечев 
доц. Захари Иванчев
доц. Тончо  Добрев,

а малко по-късно - от 1988 година и :
проф. Мишо Константинов 
проф. Пенка Генова
доц. Иван Михайлов
доц. Тодор Тодоров
доц. Владимир Пиргозлиев
доц. Милчо Гавазов
доц. Боян Лалов
доц. Владимир Вучев
гл. ас. д-р Сашко Ламбов.

business-register.bg1485.jpg business-register.bg1486.jpg business-register.bg1487.jpg business-register.bg1488.jpg business-register.bg1489.jpg business-register.bg1490.jpg business-register.bg1491.jpg business-register.bg1492.jpg business-register.bg1493.jpg business-register.bg1494.jpg business-register.bg1495.jpg