Районна Ветеринарна Станция – Русе ЕООД

Оценете
(0 гласа)

За Нас

„РВС Русе” е лаборатория с над 75 годишна история и опит в областта на ветеринарната диагностика и безопасността на храните. Тя е наследник на Районен Научно-изследователски Ветеринарномедицински институт, който е с богата история и традиции. В резултат на последователните усилия на целия екип, от 21.03.2008 г. лабораторията е акредитирана в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 17025:2006.

НАСТОЯЩЕ:

Лабораторията е разположена в собствена сграда, специално проектирана за лабораторни цели. Снабдена е с оборудване от световно известни фирми за лабораторна техника.

В лабораторията се работи с калибрирани технически средства, проследими до национални и международни стандарти.

Всички изпитвания се извършват при спазване на GLP.

Лабораторията е частна и по никакъв начин не е обвързана с производители, търговци или държавни институции.

Тя разполага със собствен транспорт и откликва на желанията на клиента по всяко време.

Лабораторията сътрудничи с предприятия от леката промишленост и селското стопанство, здраво стъпили на българския пазар. Наши клиенти са и фирми от съседни страни.

БЪДЕЩЕ:

По-голям растеж, по-широка гама от лабораторни изследвания, повече добре обслужени клиенти.

Ние ще инвестираме все повече, за да сме сред лидерите на пазара и потребителската нагласа.

Екип

ЕКИП:

Тук работят опитни професионалисти, които провеждат разумна фирмена политика и планират стратегията за нейната реализация.

Персоналът на лабораторията е високо квалифициран, мотивиран и с опит в лабораторните изпитвания. В лабораторията работят магистри – специалисти в различни области: ветеринарни лекари, микробиолози, химици, агрономи, еколози, отлично запознати с нормативните изисквания и техническите параметри при работа. Голяма част от тях продължават да повишават нивото на своята квалификация чрез допълнителни обучения

Услуги

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ:

Наред с независимостта, комплексността, установената добрата професионална практика и използването на иновации в областта на лабораторните изследвания, предлагаме:

 • Богат набор от лабораторни изпитвания, които са в акредитация и такива, които са по желание на клиента и са извън обхвата на акредитация, но които биха могли да Ви подпомогнат. Ние предлагаме не просто лабораторно изследване, а услуга, която е насочена към решаване на конкретен проблем.
 • Извършване на услугата пробовземане, което осигурява представителност на изпитването. Включено е в обхвата на акредитацията и при необходимост може да се осъществи на място от квалифициран специалист.
 • Специализиран хладилен транспортиране за пробите. Лабораторията разполага със собствен транспорт и при желание от страна на клиента, транспортира пробите до лабораторията в удобно за клиента време.
 • Безплатни консултации. Нашите специалисти са винаги на Ваше разположение за консултация и обсъждане на необходимите стъпки, които трябва да се предприемат, за да се разреши всеки един казус – фуражен проблем, здравословен / при животни и птици/, хигиенен /ако се касае за преработвателно предприятие/.
 • Интерпретиране на резултати и подбор на подходящи корективни действия /при необходимост/.
 • Конфиденциалност – резултатите от изследванията могат да се предоставят на трети лица единствено след писменно съгласие от страна на клиента, което е залегнало и в политиката по качество.
 • Гъвкаво работно време, съобразено с изискванията на производствения процес и желанията на клиента.

Политика по качество

Ръководството на Лабораторията за изпитване и Ръководството на „РВС-Русе” декларират, че всички ръководни кадри, специалисти и сътрудници:

 • работят за клиентите съгласно добрата лабораторна практика и да осигурят добро качество на изпитванията и диагностичните изследвания;
 • предоставят услуги с високо качество и в съответствие с договорените методи и изисквания на клиентите;
 • целта на системата за управление на качеството е непрекъснато да подобрява дейността, да удовлетворява напълно изискванията на клиентите, отчитайки потребностите на всички заинтересовани страни;
 • Ръководството на Лабораторията за изпитване декларира, че всеки член от персонала на лабораторията за изпитвания и диагностични изследвания е запознат с документите по качеството и прилага политиката и процедурите по качеството в ежедневната си работа;
 • Ръководството на РВС-Русе гарантира, че Лабораторията за изпитване и нейния персонал не са подложени на търговски, финансов или друг натиск, който би могъл да влияе върху техническата преценка на резултатите от изпитване;
 • Лабораторията за изпитване не се включва в дейности, уронващи нейния и на станцията престиж;
 • спазват изискванията на БДС EN ISО/IEC 17025:2006 и да работят за непрекъснато подобряване на ефикасността на системата за управление.

 

 

За контакти: