Култура и изкуство

Регионален археологически музей в Пловдив (РАМ – Пловдив) е една от най-старите културни институции в България. Официално открит през 1882…
Регионален етнографски музей – Пловдив е вторият по големина у нас специализиран музей от такъв тип, утвърдена научно-образователна институция и…
Изключително богатата 140-годишна история на музейното дело във Велико Търново, дава възможност за задълбочен и многостранен анализ на неговото развитие.…
Музеят е открит на 1 януари 1904 г. като музейна сбирка към мъжката гимназия “Княз Борис I”. Сбирката прераства в…
Регионалният исторически музей в Силистра съхранява историята на град Силистра от древността до съвремието. Заслугата за създаване на първия музей…
През 1928 г. по предложение на кмета Владимир Вазов се взема решение за основаването на градски музей. Първоначално той съчетава…
Мъзеят е наследник на създадените през 1920-те години музейни сбирки. Решението за създаване на музей датира от 1951 г. Започва…
Регионалният исторически музей води началото си от основаното през 1903 г. Археологическо дружество в града, което създава своя сбирка от…
Началото на музейното дело в Хасково е поставено през 1927 г. с основаването на Археологически комитет. От 1935 г. официалното…
 Театърът ни се намира в ситуация на възмездие. С възстановяването му една жестока несправедливост беше поправена. Това се случи с…
През 1890 трима български музиканти Драгомир Казаков, Иван Славков и Ангел Букорещлиев организират първата оперна трупа в България като отделение…
Спортен клуб по Художествена гимнастика "Тракия", е основан през 1993 година. В СКХГ "Тракия" Пловдив се провеждат тренировки по художествена…
Страница 5 от 6