Деветашка пещера

Оценете
(1 глас)

Деветашката пещера – едно от чудесата на природата. Намира се на 18 км. североизточно от Ловеч, на десния бряг на р. Осъм. Пещерата е една от най – големите в Европа и буди възхищение със своите мащаби и природни дадености. Общата й дължина е 2 442 м., общата й площ е 20 400 м ², височина – 60 м.

Добрите условия за живот в пещерата привличат вниманието на човека от най – дълбока древност. Архиологическите разкопки свидетелстват, че тя е заселена още през средния палеолит (70 хил.г. пр. Хр.). Културните пластове доказват, че е обитавана и през следващите исторически епохи. Деветашка пещера е недвижима културна ценност с национално значение, природна забележителност и защитена територия. Освен с археологически находки пещерата е известна и с многообразието от обитатели. Тук обитават 12 вида защитени земноводни, 82 вида птици, които се срещат в района, 13 от които включени в Червената книга, 34 вида бозайници (4 от които включени в Червената книга на България, а 15 – в световния червен списък) и 9 вида прилепи. Пещерата е от международно значение като убежище на прилепите и е включена като приоритетен обект в списъка на Споразумението за опазване на европейските видове прилепи – EUROBATS.

Заради размножителния период на населяващите пещерата бозайници със заповед на Министъра на околната среда и водите е въведен пропускателен режим в двете галерии на пещерата. Водната галерия се затваря за посетители в периода 1 ноември – 1 април, а сухата галерия – в периода 25 май – 31 юли. Светлата част на пещерата е отворена за посетители целогодишно. През 2014 г. по инициатива на Община Ловеч и с помощта на експерти от СНЦ „Зелени Балкани“, Национален природонаучен музей – БАН, Българска федерация по спелеология, Регионален исторически музей – Ловеч и др. е разработен и План за управление на ПЗ „Деветашка пещера“ за период от 10 годинд, като целта е устойчивото стопанисване и управление на обекта и дългосрочно опазване на неговите природни и културни ценности.

От 2014 г. Деветашката пещера е част от движението 100-те национални туристически обекта „Опознай България“ на Български туристически съюз.

IMG_1068-Edit.jpg IMG_5600.jpg IMG_5646-HDR.jpg

За контакти: